درباره ما

مجموعه تولیدى » الیاف پلى استر استیپل « با نام تجارى » ترمه صدف « جهت مصارف صنعتى در تولید کالاى خواب و منسوجات خانگى و منسوجات نبافته صنعتى و پزشکى و صنایع تولیدى فرش ماشینى و موکت و صنایع ساختمانى و راهسازى و ... از سال 1390 تا کنون .

 

 


الیاف پلى استر استیپل


اطلاعات بیشتر ...من زمین را دوست دارم


 


زندگی مدرن امروزی منجر به تولید زباله‌های زیادی توسط انسان‌ها شده ‌است. حجم زباله‌ها به اندازه‌ای است که اگر به درستی مدیریت نشوند، منجر به مشکلات زیادی برای انسان‌ها و محیط زیست می‌شوند. بنابراین مدیریت پسماند از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از فرآیندهای مهم در مدیریت پسماند، بازیافت زباله است.

ما با تکنولوژی روز توانستیم بطری های پلاستیکی را طی یک فرایند پیچیده تبدیل به الیاف مصنوعی کردیم و به فرایند تولید بازگرداندیم .

   اخبار و اطلاعات


Production Process

الیاف مصنوعی

تکمیل فرایند و محصول نهایی

چیپس

تکه های خورد شده بطری های پلاستیکی و یکسری مواد اولیه دیگر

بطری پلاستیکی

مواد اولیه تولید الیاف