اخبار و اطلاعات نمایشگاه

در این قسمت با اطلاعات مربوط به نمایشگاه و رویداد ها همراه ما باشید


من زمین را دوست دارم


 

زندگی مدرن امروزی منجر به تولید زباله‌های زیادی توسط انسان‌ها شده ‌است. حجم زباله‌ها به اندازه‌ای است که اگر به درستی مدیریت نشوند، منجر به مشکلات زیادی برای انسان‌ها و محیط زیست می‌شوند. بنابراین مدیریت پسماند از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از فرآیندهای مهم در مدیریت پسماند، بازیافت زباله است.

ما با تکنولوژی روز توانستیم بطری های پلاستیکی را طی یک فرایند پیچیده تبدیل به الیاف مصنوعی کردیم و به فرایند تولید بازگرداندیم .